Søk i bloggen

26. juni 2010

Kongekrabben: En ressurs eller en plage? Fornuft og Forvaltning

 Foto: Wikipedia
Fiskeri- og kystdepartementet har i en pressemelding (av 14. juni 2010) foreslått å redusere fangsten av kongekrabbe i områder i Finnmark hvor krabbefisket er begrenset med kvote (kvoteregulert). I dag er forvaltningen av kongekrabben delt mellom kvoteregulerte soner og områder med fritt fiske. Kvoteregulert fangst reduseres med 24 % sammenlignet med i fjor. I tillegg utvides de kvoteregulerte områdene, noe som betyr en ytterligere reduksjon av den frie fangsten. Områdene utvides for å sørge for fremtidig beskatning og tilrettelegge for næringsaktivitet og sysselsetting i nord. Dette reagerer Direktoratet for naturforvaltning (DN), WWF, Bellona og Vardø kommune negativt på.

Er dette en fornuftig forvaltning av denne fremmede arten?

19. juni 2010

Høringsfristen for forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten utsatt

Miljøverndepartementet har bestemt å utsette høringsfristen for synspunkter og innspill til det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Den nye høringsfristen er 15. september 2010.
(- Pressemelding fra Miljøverndepartementet i går)

18. juni 2010

Vinn vanntett premie!

Hvorfor er havet salt?
Hva er det latinske navnet på kråkebolle?
Hvor mange bein har en glassmanet...?

Har du et spørsmål om havet?
Send det til info@marinbiologene.no innen 1.juli og bli med i vår spørsmålkonkurranse da vel! I tillegg til å få svar på endel ting du har lurt på i mer eller mindre lang tid, kan du vinne en kjempetøff premie!

7. juni 2010

Seas the Day!


I 2008 bestemte FNs Generalforsamling at 8. juni fra og med 2009 skulle være FNs "World Oceans Day" (resolusjon 63/111, paragraf 171).  Velfungerende marine økosystem er nødvendig for fremtidig matsikkerhet. Livet i havet i er en viktig del av vår biosfære og havet i seg selv avgjørende for den klimatiske tilstanden på land. En offisiell betegnelse av 8. juni som "World Oceans Day" gir muligheter for å rette global oppmerksomhet mot utfordringene verden står ovenfor.