Søk i bloggen

12. des. 2010

Gull og sølv til Norge!

Det ble dobbelt norsk i det årlige nordiske mesterskapet i undervannsfoto, som ble arrangert av det svenske sportsdykkerforbundet. Christian Skauge vant gull i Nordisk Mesterskap i undervannsfoto, foran regjerende norgesmester Lill Haugen, som tok sølv. Både Skauge og Haugen har lang fartstid med kamerautstyr under vann og har hevdet seg i fotokonkurranser i Norge i en årrekke.

Marinbiologene har fått lov til å poste vinnerbildene. Ønsker du å vite mer om konkurransen og UV-foto kan du f.eks. besøke NDFs hjemmesider.

Foto: Christian Skauge (Vinner Klasse B Normal Vidvinkel)

Foto: Christian Skauge (Vinner Klasse F Bassengfoto)

Foto: Lill Haugen (Vinner Klasse D Utenfor Norden)

Foto: Lill Haugen (Vinner Klasse E Fiskeportrett)

20. nov. 2010

Livet under overfladen

Foto: www.livetunderoverfladen.dk
For en stund siden dukket en ukjent fyr opp på kontoret mitt. "Hei, jeg heter Jonas" lød det på klingende dansk. Jonas skal jobbe med ålegras. Plutselig gikk det støvete 70-tallskontoret fra å være "mitt kontor" til å bli "vårt kontor" og mannen i rommet ved siden av fra å være "min veileder" til å bli "vår veileder" og jeg må bare si det: Det føles herlig! Å skrape sammen en PhD kan ellers være en ensom affære...

Vel, i tillegg til å være dansk har Jonas mange kvaliteter. Han er selvfølgelig en hyggelig fyr, men kanskje mer interessant i denne sammenhengen er hans engasjement under overflaten. Jonas er en dreven dykker og en glimrende undervannsfotograf. Sammen med noen kamerater i Danmark har han laget denne siden:

8. nov. 2010

Fornuft og forvaltning II: Gammeldags strategi

Etter å ha lest Siljes rapport fra ICES-konferansen og et nylig publisert arbeide i Evolutionary Ecology, rettet vi 25. oktober nok en gang  fokus mot norsk fiskeriforvaltning. Vi mener dagens forvaltning strider mot kyst- og fiskeridepartementets uttalte intensjon (se 25. oktober). I dag er det ulovlig å målrettet fange fisk (eller hummer) som er under en gitt størrelse - et minstemål. Men, det finnes ingen bestemmelser som beskytter de mest produktive delene av bestandene, nemlig de store gytemodne individene.

I forrige uke tok vi kontakt med forfatterne av den omtalte artikkelen, Esben Moland Olsen og Even Moland (forskere ved HI Flødevigen). Det var ikke vanskelig å få dem til å kommentere problemstillingen:
"...det er på høy tid å trekke denne kunnskapen inn i forvaltningssystemene."

25. okt. 2010

Fornuft og forvaltning: Kysttorsk vs norsk fiskeri

Foto: Havforskningsinstituttet
Nypublisert studie fra Skagerrakkysten antyder at samlet årlig dødelighet hos kysttorsk kan være så mye som 75%. Halvparten av den studerte populasjonen ble tatt av fiskere, mens en fjerdedel døde av naturlige årsaker. Fiskere ser ut til å foretrekke større fisk, som har en lav naturlig dødelighet sammenlignet med mindre fisk. Marinbiologene trekker paralleller fra forfatterens uttalelser til norsk fiskeriforvaltning.

13. okt. 2010

Slappe miljørutiner ved norske oppdrettsanlegg

Klif har i dag gått ut med resultater fra stikkprøver av norske anlegg for fiskeoppdrett. Stikkprøvene viser at anleggene har for dårlige miljørutiner.


12. okt. 2010

Lurer du også på hva som skjer når ICES invterer til konferanse for å snakke om havet? Silje rapporterer:


Den årlige vitenskapelige konferansen hadde 768 deltagere fra 36 land. I år ble det fokusert på kystsonene.

Av: Silje Ramsvatn (UiT) 

5. okt. 2010

Historisk møte i London

Etter et tiår med samarbeid marine utforskere vil kalle et vitenskapelig eventyr, har utøvere fra mer enn 80 land innledet det første globale Census of Marine Life møtet. Den historiske begivenheten fant sted i London i går. Prosjektet Census of Marine Life involverer mer enn 2700 forskerere og er et av de største vitenskapelige prosjekter noensinne. Målet er å gjøre opp status for kunnskap om havområdene på kloden og samskjøre søken etter ny kunnskap. Dette innebærer blant annet standardisering av innsamlingsmetoder, som vil gi bedre grunnlag for sammenligninger mellom områder og for sammenligninger over tid.

Prosjektet kan følges på http://www.coml.org/

Bildegalleriet er helt fantastisk!!!


Census of Marine Life Gallery

26. sep. 2010

Stort kamskjell i indre Oslofjord?

Denne uka fikk vi svært interessante spørsmål fra en av våre lesere. Leseren har dykket i Oslofjorden siden 70-tallet. Under sine to siste dykk i indre Oslofjord har han overrasket observert relativt store kamskjell, noe han aldri har sett i dette området tidligere. Ut ifra størrelsesbeskrivelse og bildet han sendte Marinbiologene ser det ut til å være nettopp stort kamskjell (Pecten maximus) det er snakk om. I norske farvann er de største forekomstene av stort kamskjell registrert i Trøndelagsfylkene og Nordland. Arten er også relativt vanlig lenger sør, men da på dypt vann (>30 m).
 
Vår lesers spørsmål var:
 
Har dere hørt om lignende tilfeller?
Har denne arten nå "flyttet inn" hos oss?

20. sep. 2010

NM i undervannsfoto 2010

NM i undervannsfoto 2010 ble arrangert i Ålesund første helga i september. Her kan du se noen av vinnerbildene fra de ulike konkurransene. Kanskje blir du overrasket over de flotte fargene? Å dykke langs Norges kyst er ikke så grått og øde som mange tror. De oransje "klumpene" på vinnerbildet til Thorbjørn Rusnes (kategori: vidvinkel med dykker) er lærkoraller kalt "Dødninghånd". Noen med polyppene utstrakt og noen med polyppene inntrukket. Øverst på stenen ser du rødalger og tareplanter.

Foto: Thorbjørn Rusnes, NM i undervannfoto 2010.

Du finner tang og tare kun i den eufotiske sonen (sonen hvor lysmengden er tilstrekkelig for å drive fotosyntese). I Norge strekker den eufotiske sonen seg fra 0 til 30 meters dyp (Niva), men dette kan variere mye, med blant annet vannets klarhet.

25. aug. 2010

Nordsjøen og Skagerrak skal inkluderes!

Foto: NIVA
Etter mye arbeid med forvaltningsplaner for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten samt Norskehavet, tar regjeringen sikte på at en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak skal ligge ferdig innen 2013. Dette er et steg i retning av en helhetlig og økosystembasert forvaltning av de norske havområdene. Økosystembasert forvaltning går i hovedsak ut på at forvaltningen av menneskelige aktiviteter skal sikre opprettholdelse av økosystemets struktur, virkemåte, produksjon og naturmangfold.


13. jul. 2010

Spørsmålskonkurranse

Endelig er vi klare til å dele spørsmålene vi fikk inn! Det å finne svarene har ikke vært like lett og det har vært dager hvor vi angra litt på at ikke vi stilte spørsmålet i stedet;) Men det har vært veldig spennende og lærerikt!
Vinneren av konkurransen er Kristine og premien er et vanntett førstehjelpsskrin. Gratulerer så mye! Vi håper du aldri trenger å bruke det. Alle de andre deltagerne får en liten premie også. Husk å sende oss din adresse.

Kristine stilte følgende spørsmål:
Jeg lurer på hvordan dyr har blitt tilpasset til å kunne tåle trykket på flere tusen meter dypt vann? Hilsen Kristine

26. jun. 2010

Kongekrabben: En ressurs eller en plage? Fornuft og Forvaltning

 Foto: Wikipedia
Fiskeri- og kystdepartementet har i en pressemelding (av 14. juni 2010) foreslått å redusere fangsten av kongekrabbe i områder i Finnmark hvor krabbefisket er begrenset med kvote (kvoteregulert). I dag er forvaltningen av kongekrabben delt mellom kvoteregulerte soner og områder med fritt fiske. Kvoteregulert fangst reduseres med 24 % sammenlignet med i fjor. I tillegg utvides de kvoteregulerte områdene, noe som betyr en ytterligere reduksjon av den frie fangsten. Områdene utvides for å sørge for fremtidig beskatning og tilrettelegge for næringsaktivitet og sysselsetting i nord. Dette reagerer Direktoratet for naturforvaltning (DN), WWF, Bellona og Vardø kommune negativt på.

Er dette en fornuftig forvaltning av denne fremmede arten?

19. jun. 2010

Høringsfristen for forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten utsatt

Miljøverndepartementet har bestemt å utsette høringsfristen for synspunkter og innspill til det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Den nye høringsfristen er 15. september 2010.
(- Pressemelding fra Miljøverndepartementet i går)

18. jun. 2010

Vinn vanntett premie!

Hvorfor er havet salt?
Hva er det latinske navnet på kråkebolle?
Hvor mange bein har en glassmanet...?

Har du et spørsmål om havet?
Send det til info@marinbiologene.no innen 1.juli og bli med i vår spørsmålkonkurranse da vel! I tillegg til å få svar på endel ting du har lurt på i mer eller mindre lang tid, kan du vinne en kjempetøff premie!

7. jun. 2010

Seas the Day!


I 2008 bestemte FNs Generalforsamling at 8. juni fra og med 2009 skulle være FNs "World Oceans Day" (resolusjon 63/111, paragraf 171).  Velfungerende marine økosystem er nødvendig for fremtidig matsikkerhet. Livet i havet i er en viktig del av vår biosfære og havet i seg selv avgjørende for den klimatiske tilstanden på land. En offisiell betegnelse av 8. juni som "World Oceans Day" gir muligheter for å rette global oppmerksomhet mot utfordringene verden står ovenfor.

21. mai 2010

Hva skjer med Barentshavet og områdene utenfor Lofoten?

Lophelia / Glasskorall

«Forvaltningsplan for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten» var den første regionale forvaltningsplanen for et norsk havområde. Miljødepartementet omtaler den som en milepæl i arbeidet med å etablere en økosystembasert  forvaltning av alle norske havområder. Planen som ble lagt frem i mars 2006 er nå gjenstand for oppdatering...

10. mai 2010

De enorme konsekvensene er her NÅ

FN-rapporten «Global Biodiversity Outlook 3» er den tredje rapporten i rekken om tilstanden for verdens naturmangfold. Om rapporten:
Det er ikke lenger snakk om å miste enkelte arter, men at hele økosystem kollapser. Dersom for eksempel havforsuring og klimaendringer slår ut arter som er helt sentrale i næringskjeden i havet, kan det få enorme konsekvenser, sier miljøvernminister Erik Solheim til NTB.
- Hentet fra SABIMAs nyhetsside

Vi er overrasket over Solheims utsagn...

8. mai 2010

MAREANO 2010: Brukerkonferanse, torsdag 6.mai 2010

MAREANO’s brukerkonferanse ble arrangert for å fremlegge funn og presentere arbeidet som er gjennomført i Barentshavet og Lofoten fra 2006 til 2009. marinbiologene.no var selvfølgelig til stede. MAREANO finansieres gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Det er derfor viktig at vi alle får innblikk i hva prosjektet dreier seg om.

13. apr. 2010

Seminar i regi av KLIF

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) arrangerte idag seminar om farlige stoffer i forbrukerprodukter. Sjekk ut nettstedet www.erdetfarlig.no. Det kan og være interessant å se på nettsiden www.sortere.no.

Hvorfor marinbiologene.no var tilstede? marinbiologene.no er selvsagt interessert i å være miljøbevisste. Kjemikalier har også en lei tendens å ende i havet. Vi meldte oss på seminar for å få litt innblikk i hvilke stoffer vi omgir oss med som kan være farlige for oss.

Her følger notatene som Marianne rakk å skrible ned: (...)