Søk i bloggen

26. okt. 2011

Om dumping av fisk og andre ting som burde vært forbudt

Foto: Janne Gitmark
"2.3 millioner tonn fisk fra Nord-Atlanteren og Nordsjøen vrakes hvert år på grunn av feil størrelse og kvotesystemer. Dette utgjør 40 til 50 % av all fiskefangst i dette sjøområdet" informerer NRK i sitt program "Underveis" uten å vise til kilde. Dette er vanvittige mengder fisk. Programmet handlet egentlig om noe annet, nemlig Sunniva som utelukkende henter maten sin fra søpla til matvarebutikker. Det er hennes protest mot vårt stadig økende overforbruk. Det er utrolige mengder matvarer som kastes fordi utløpsdatoen har gått ut, men som likefullt er spiselige. (Se episoden her.) Men hva har så dette med vraking av fisk i Nordsjøen å gjøre? Les mer.

12. okt. 2011

Om "eksplosive" laboratorier på Jan Mayen og hvordan de kan gi svar på spørsmål om havforsuring

I februar 2011 skrev vi om havforsuring her på marinbiobloggen. Havforsuring er en realitet og problemet er globalt (les mer her). Da jeg forsøkte å nøste opp konsekvensene av forsuring for livet i havet, ble det klart for meg at veldig mye av kunnskapen vi har om dette er usikker. De aller fleste fremtidsbilder er basert på observasjoner fra småskala eksperimenter i laboratorier eller innenfor svært begrensede, lukkede systemer - og dessuten over relativt kort tid. Nå kan det se ut som dette er i ferd med å endre seg.
Jan Mayen
Foto: http://www.jan-mayen.no/

"Eksplosive" laboratorieplaner
Tidlig i oktober i år fortalte lederen for Framsenterets forskningsarbeid, Maria Fossheim (HI), at det planlegges å bruke havområdene ved Jan Mayen som "naturlige laboratorier".  I havbunnen rundt Jan Mayen er det nemlig vulkansk aktivitet. For å finne ut hvordan dette kan gi kunnskap om effekter av havforsuring: Les videre ;-)

5. okt. 2011

Hvordan vil Bellona gjøre saltvann, sol og alger om til ferskvann, mat og drivstoff?

Les om Bellona's spennende prosjekt og du får vite svaret.
I år feirer Bellona 25 år og gir ut et jubileumsmagasin med en veldig spennende artikkel om Sahara Forest Project. Marinbiologene.no presenterer her en forkortet versjon av denne artikkelen.  Artikkelen kan du lese i sin helhet her. Vi gratulerer Bellona med 25 års jubileumet!