Søk i bloggen

25. okt. 2010

Fornuft og forvaltning: Kysttorsk vs norsk fiskeri

Foto: Havforskningsinstituttet
Nypublisert studie fra Skagerrakkysten antyder at samlet årlig dødelighet hos kysttorsk kan være så mye som 75%. Halvparten av den studerte populasjonen ble tatt av fiskere, mens en fjerdedel døde av naturlige årsaker. Fiskere ser ut til å foretrekke større fisk, som har en lav naturlig dødelighet sammenlignet med mindre fisk. Marinbiologene trekker paralleller fra forfatterens uttalelser til norsk fiskeriforvaltning.

13. okt. 2010

Slappe miljørutiner ved norske oppdrettsanlegg

Klif har i dag gått ut med resultater fra stikkprøver av norske anlegg for fiskeoppdrett. Stikkprøvene viser at anleggene har for dårlige miljørutiner.


12. okt. 2010

Lurer du også på hva som skjer når ICES invterer til konferanse for å snakke om havet? Silje rapporterer:


Den årlige vitenskapelige konferansen hadde 768 deltagere fra 36 land. I år ble det fokusert på kystsonene.

Av: Silje Ramsvatn (UiT) 

5. okt. 2010

Historisk møte i London

Etter et tiår med samarbeid marine utforskere vil kalle et vitenskapelig eventyr, har utøvere fra mer enn 80 land innledet det første globale Census of Marine Life møtet. Den historiske begivenheten fant sted i London i går. Prosjektet Census of Marine Life involverer mer enn 2700 forskerere og er et av de største vitenskapelige prosjekter noensinne. Målet er å gjøre opp status for kunnskap om havområdene på kloden og samskjøre søken etter ny kunnskap. Dette innebærer blant annet standardisering av innsamlingsmetoder, som vil gi bedre grunnlag for sammenligninger mellom områder og for sammenligninger over tid.

Prosjektet kan følges på http://www.coml.org/

Bildegalleriet er helt fantastisk!!!


Census of Marine Life Gallery