Søk i bloggen

25. aug. 2010

Nordsjøen og Skagerrak skal inkluderes!

Foto: NIVA
Etter mye arbeid med forvaltningsplaner for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten samt Norskehavet, tar regjeringen sikte på at en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak skal ligge ferdig innen 2013. Dette er et steg i retning av en helhetlig og økosystembasert forvaltning av de norske havområdene. Økosystembasert forvaltning går i hovedsak ut på at forvaltningen av menneskelige aktiviteter skal sikre opprettholdelse av økosystemets struktur, virkemåte, produksjon og naturmangfold.