Søk i bloggen

31. mars 2011

Fornuft og forvaltning III: Rosa gulll og Miljøsynd

De siste årene har kunnskapen om negative miljøeffekter som konsekvens av havbruk gradvis økt. Med økt kunnskap har også forvaltning og regulering av denne næringen blitt politisk viktige saker. Spesielt har det vært fokusert på oppdrettsfiskens helse og konsekvenser av rømt fisk som blander seg med villfisk. I Norge har langt mindre oppmerksomhet vært viet andre utfordringer. Som f.eks at det samlede utslippet oppløste fosfor- og nitrogenforbindelser fra produksjonen av solgt norsk oppdrettsfisk er mellom to og tre ganger så stort som det samlede utslippet fra hele Norges befolkning.

Tygg litt på den...

17. mars 2011

To be or not to be bærekraftig


Månedens tema bringer inn svimlende mye penger til statskassa. Eksport av norsk oppdrettslaks går så det suser (mer her og her) og 2010 var rekordår for næringen. Men før dollartegnene hypnotiserer deg fullstendig, ber marinbiologene deg om å se dypt, dypt inn i bærekraftigheten...

9. mars 2011

Ny teknologi - Fargestifter på vei

Og akkurat da vi hadde foreslått blanke ark etterlyser Klif nye, fine fargestifter. På oppdrag fra Klif har Forskningsstiftelsen IRIS i samarbeid med NIVA laget rapporten Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett i sjø. Alle fagmiljø inviteres til å komme med kommentarer eller nye innspill: se kunngjøring av høring. Høringsfristen er satt til 31. mars 2011. Les nyhetssaken her: Klif

6. mars 2011

Skal det få en dag i mårå?

Da er vi igang med en ny måned, noe som betyr nytt tema her på marinbiobloggen. Som de fleste sikkert har fått med seg har debatten om miljøbelastningen fra oppdrettsanlegg herjet mellom oppdrettsnæringen og miljøorgansiasjoner med jevne mellomrom de siste årene...