Søk i bloggen

21. mai 2010

Hva skjer med Barentshavet og områdene utenfor Lofoten?

Lophelia / Glasskorall

«Forvaltningsplan for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten» var den første regionale forvaltningsplanen for et norsk havområde. Miljødepartementet omtaler den som en milepæl i arbeidet med å etablere en økosystembasert  forvaltning av alle norske havområder. Planen som ble lagt frem i mars 2006 er nå gjenstand for oppdatering...

10. mai 2010

De enorme konsekvensene er her NÅ

FN-rapporten «Global Biodiversity Outlook 3» er den tredje rapporten i rekken om tilstanden for verdens naturmangfold. Om rapporten:
Det er ikke lenger snakk om å miste enkelte arter, men at hele økosystem kollapser. Dersom for eksempel havforsuring og klimaendringer slår ut arter som er helt sentrale i næringskjeden i havet, kan det få enorme konsekvenser, sier miljøvernminister Erik Solheim til NTB.
- Hentet fra SABIMAs nyhetsside

Vi er overrasket over Solheims utsagn...

8. mai 2010

MAREANO 2010: Brukerkonferanse, torsdag 6.mai 2010

MAREANO’s brukerkonferanse ble arrangert for å fremlegge funn og presentere arbeidet som er gjennomført i Barentshavet og Lofoten fra 2006 til 2009. marinbiologene.no var selvfølgelig til stede. MAREANO finansieres gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Det er derfor viktig at vi alle får innblikk i hva prosjektet dreier seg om.