Søk i bloggen

20. mai 2011

Marinbiologenes guide til sjømatguider - del 2


Foto: Images, A., StockFood, NTB scanpix. CC BY-NC-SA 4.0.

I del to av vår guide til sjømatguider skal vi se nærmere på miljømerking av sjømat.  Produkter som er sertifisert og godkjent av et miljømerke skal oppfylle bestemte krav og kriterier i forhold til miljøvennlig og bærekraftig produksjon. Miljømerking av sjømat har ikke blitt vanlig i Norge enda, og noen av merkene vi skal se nærmere på er kanskje ukjente for de fleste (oss selv inkludert). Nofima skriver i en artikkel at etterspørselen etter miljøsertifisert sjømat øker. Dette synes Marinbiologene er interessant.
Her skal vi ta en rask titt på tre merker og fortelle deg hvilke kriterier de bygger på: MSC (Marine Stewardship Council), Krav og FOS (Friends of the Sea).

Skall - skall ikke?

 

MSC var det første miljømerket for villfanget fisk og ble opprettet i 1997 i et samarbeid mellom WWF og Unilever. Se MSC liste over bærekraftig sjømat her.
MSC miljømerking bygger blant annet på 3 hovedprinsipper (oversatt og forkortet):
 1. Et fiskeri må forvaltes på en slik måte at hverken overfiske eller uttømming av fiskeressursene forekommer . 
 2. Fiskeriet skal legge til rette for at strukturen, produksjonen, funksjonen og diversiteten til økosystemet opprettholdes.
 3. Fiskeriets forvalter/ansvarlig styre skal respektere lokale, nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer og inkludere rammeverk som sørger for en ansvarsfull forvaltning og et bærekraftig fiskeri.
Om bærekraftig fiske skriver MSC: "It will also benefit the fishers and the fishing industry who depend on the abundance of fish stocks, by providing market incentives to work towards sustainable practices. Fish processors, traders and retailers who buy from certified sustainable sources will in turn benefit from the assurance of continuity of future supply and hence sustainability of their own businesses."  Her kan du lese mer.

Av norske fiskerier er det hyse, sei, torsk fanget utenfor 12 nautiske mil, sild og makrell som til nå oppfyller kriteriene til MSC. Her finner du hvilke produsenter i Norge som selger fisk miljømerket av MSC.

Krav er Sveriges mest kjente miljømerking for økologisk mat og miljøsertifiserer en hel rekke matprodukter. Når det gjelder sjømat sertifiserer KRAV villfangede arter slik som norsk torsk, hyse, reker, sei og sild, samt økologisk oppdrettet laks, ørret og torsk. KRAV-merket fisk oppfyller tre vilkår: Fisket skal være bærekraftig, utføres med skånsomme fiskeredskaper som minimerer sjansene for bifangst og skal være mulig å spore.Anbefalinger fra ICES (Det internasjonale havforskerrådet) blir fulgt.


Friend of the Sea (FOS) er et miljømerke grunnlagt av Dr. Paolo Bray og har miljøsertifisert over 30 fiskerier. Her kan du se hvilke fiskerier som er blitt godkjent av FOS.  I Norge har fire lakseoppdrettere, fem torskeoppdrettere og fem rekebedrifter slik sertifisering. FOS er den eneste sertifiseringsordningen som sertifiserer villfangst, oppdrettsarter, fiskefôr, omega-3 fiskeoljer og fiskemel i følge Nofima.
FOS legger blant annet følgende kriterier til grunn for sin sertifisering:
- det må ikke forekomme overfiske av arter det høstes på
- ingen bifangst av truede arter
- ingen påvirkning på havbunnen
- fiskeriet må være i overensstemmelse med gjeldende reguleringer og bestemmelser (f.eks minstemål)
- fiskeriet må gradvis redusere sitt "karbon-fotavtrykk".

Les mer på nofima.no
Nofima har skrevet en artikkel om miljømerking av sjømat, hvor de diskuterer drivkreftene bak den økende etterspørselen av miljømerket sjømat. Artikkelen er skrevet som en del av et prosjekt finansiert av FHF (Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond). Les artikkelen her.


Marinbiologene mener
Vi tror at de fleste av oss ønsker å være miljøbevisste og ta kloke valg i matbutikken. Miljøsertifiserte norske produkter selges hovedsakelig i utlandet. At det er en økning i etterspørselen etter miljøsertifisert sjømat i Norge mener vi vitner om at nordmenn bryr seg om sine havressurser og ønsker å påvirke markedskreftene positivt. Marinbiologene ser frem til at miljøsertifisering av sjømat også blir vanlig i norske butikker.

2 kommentarer:

 1. Jeg var forresten på Meny i dag og så at noen Findus produkter hadde MSC merket, men også et merke til..Men husker ikke hva det het. Er det noen som vet noe om det merket som Findus har på noen av sine merker? Beklager min kortidshukommelse.Noe om "fishing/ life"..

  SvarSlett
 2. Fish for life var det! Men ikke særlig lett å finne ut noe om det på Findus sine sider. Det er synd, for det burde være lett å finne informasjon. Sjekk ut findus her:
  http://www.findusfoodservice.no./kvalitetskrav.aspx
  Der står det blant annet at Findus har et langsiktig mål og det er at all fisk i deres sortiment skal komme fra bærekraftige fiskerier innen 2010...hmm..

  SvarSlett