Søk i bloggen

13. apr. 2010

Seminar i regi av KLIF

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) arrangerte idag seminar om farlige stoffer i forbrukerprodukter. Sjekk ut nettstedet www.erdetfarlig.no. Det kan og være interessant å se på nettsiden www.sortere.no.

Hvorfor marinbiologene.no var tilstede? marinbiologene.no er selvsagt interessert i å være miljøbevisste. Kjemikalier har også en lei tendens å ende i havet. Vi meldte oss på seminar for å få litt innblikk i hvilke stoffer vi omgir oss med som kan være farlige for oss.

Her følger notatene som Marianne rakk å skrible ned: (...)

Erik Solheim var tilstede og sa: "Kjemikalier er et gode, men de må reguleres". Han la vekt på at staten og næringslivet må ta ansvar for at farlige stoffer ikke finnes i produktene og gjøre valget lett for forbrukerne og fjerne slike produkter fra butikkene.

2 av 100 forbrukere i Norge ser alltid etter svanemerket eller blomsten (EU merke) når de kjøper produkter. (Jepp, tallene ble dobbeltsjekket under debatten).

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) var og tilstede og viste til sitt arbeid med en veileder for kjemikalier og farlige stoffer som finnes på denne nettsiden: http://www.nho.no/energi-og-miljoe/kjemikalier-article4574-90.html. Det ble også vist til "Dagligvarehandelens miljømanifest".

Forbrukerrådet sa: Informasjonen om produktene er altfor vanskelig tilgjengelig. Enig med Solheim i at myndighetene og handelsnæringen må ta ansvar for at det ikke finnes farlige produkter i butikkene. Forbrukerne har ikke tid eller kunnskap til å ta slike valg på egenhånd. Påpekte også at de som jobber i butikkene sjelden har kunnskap om hva produktene inneholder. Et annet poeng var også at hvis man oppdager et farlig produkt er det vanskelig for forbrukeren å få sagt i fra til de rette instanser og få produktet fjernet. Dette gjør forbrukeren maktesløs.

Naturvernforbundet vil legge makten i hånden på forbrukeren, men da er forbrukerene avhengig av å få vite hva produktet inneholder. De mener at hvis forbrukeren vet at et produkt er skadelig vil de velge bort slike produkter.

Klif: nettstedet erdetfarlig.no skal gjøre det lettere for forbrukerne å si i fra om farlige produkter. Handelsnæringen ser på nettsiden som "noe negativt" og vil ikke ha produktene sine lista opp der. Klif synes det er positivt at de kan bruke nettsiden som et maktmiddel til å forbedre produktene for forbrukerne og legge press på næringen.
Påpekte at det er vanskelig for Norge å lage særnorske reguleringer da vi ikke kan forby stoffer som EU/EØS godkjenner. (Kommentar fra Frifo: Vi kan ikke gjemme oss bak EØS-regler).

SIFO: Det er 15 stoffer som er prioritert på erdetfarlig.no. 100.000 farlige stoffer finnes på det europeisk markedet. Kjenner vi til alle de farlige stoffene?

Veterinærhøyskolen påpekte viktigheten av kontinuerlig kontroll og løpende overvåkning.

marinbiologene.no mener at jo mer informasjon som er tilgjengelig jo bedre for alle. Både forbruker, staten og næringslivet må ta ansvar og gjøre miljøbevisste valg. Forbrukerne må kreve miljøvennlige produkter og staten og næringen må ta ansvar for at farlige produkter reguleres eller fjernes.

2 kommentarer:

  1. Som forbruker kan jeg bare si meg enig med marinbiologene.no!

    SvarSlett