Søk i bloggen

8. mai 2010

MAREANO 2010: Brukerkonferanse, torsdag 6.mai 2010

MAREANO’s brukerkonferanse ble arrangert for å fremlegge funn og presentere arbeidet som er gjennomført i Barentshavet og Lofoten fra 2006 til 2009. marinbiologene.no var selvfølgelig til stede. MAREANO finansieres gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Det er derfor viktig at vi alle får innblikk i hva prosjektet dreier seg om.
Les mer om prosjektets hensikt, involverte parter, bevilgninger og framtid på www.mareano.no. (...)

Boken ”Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten” blir utgitt av MAREANO-gruppen i forbindelse med offentliggjøring av prosjektets foreløpige resultater. Omtrent 50 000 km2  av havbunnen er kartlagt og foreløpig er 16 arter som til nå har vært ukjent i Norge funnet. Ønsker du å se andre konkrete resultater av prosjektet kan du for eksempel oppleve en 3D virtuell flytur over havbunnen (i regi av Norges Geologiske Undersøkelse) eller sjekke ut karttjenestene på Norge digitalt.

2010 er det Internasjonale Naturmangfoldåret. Derfor bør resultatene fra MAREANO-gruppen oppnå stor nasjonal og muligens internasjonal oppmerksomhet. I tillegg til å engasjere miljøforkjempere, politikere, forskere og industrielle aktører i debatten om forvaltning av marine områder, vil MAREANOs arbeid kunne bidra til økt kunnskap om og interesse for havet blant folk flest. Vi vil alle endelig kunne få innblikk i det utrolige mangfoldet av fascinerende geologiske og biologiske former som befinner seg i den mytiske verdenen under overflaten.

Se f.eks

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar