Søk i bloggen

21. mai 2010

Hva skjer med Barentshavet og områdene utenfor Lofoten?

Lophelia / Glasskorall

«Forvaltningsplan for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten» var den første regionale forvaltningsplanen for et norsk havområde. Miljødepartementet omtaler den som en milepæl i arbeidet med å etablere en økosystembasert  forvaltning av alle norske havområder. Planen som ble lagt frem i mars 2006 er nå gjenstand for oppdatering...
Iverksetting av første plan har ført til at omfattende arbeider med overvåking av havområdene er satt igang (se blant annet tidligere innlegg om MAREANO og sjekk ut SEAPOP). Overvåkingen har bidratt til en bedre forståelse av miljøtilstanden og økologien i områdene enn man har hatt tidligere. Dette reflekteres i fellesrapporten fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen for Barentshavet - Lofoten.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har invitert til en åpen høringskonferanse om det faglige grunnlaget i Svolvær den 8. juni (se invitasjonen). På konferansen vil også fiskeri- og kystministeren og olje- og energiministeren være tilstede. Det vil gis anledning til å diskutere ulike temaer knyttet til status og utvikling i området. Her vil ny kunnskap om havområdet, dets betydning for verdiskaping og samfunn og ikke minst om industrienes miljøpåvirkning presenteres. Har du betenkeligheter knyttet til f.eks. utvinning av olje i disse områdene kan det være en god idé å følge med ;-)

Regjeringen vil gjøre sine vurderinger i selve forvaltningsplanen. Her vil de blant annet ta stilling til spørsmålet om det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, slik som forutsatt i regjeringens politiske plattform. Framlegging av stortingsmelding er planlagt innen utgangen av 2010.

1 kommentar: