Søk i bloggen

15. aug. 2011

Den internasjonale Makrellkrigen

Foto: Havforskningsinstituttet, Leif Nøttestad
For ikke så lenge siden postet Morten en tankevekkende sak om makrellfisket på vår Facebook-vegg. Denne uka følger vi opp med en kort innføring i aktuell fiskeripolitikk. Makrellen inngår nemlig i en av de største uløste konfliktene om fisket i Nord-Atlanteren.

Norge og EU er i konflikt med Færøyene og Island etter at sistnevnte i en årrekke har satt svært høye kvoter for fangst av makrell i egne farvann. Vi reagerer sterkt på at de to nasjonenes fangstandel i Nord-Atlanteren har økt fra fem prosent i 2006 til 46 prosent. Kvotene ligger langt over anbefalinger fra det internasjonale rådet for havforskning (ICES) og anses ikke som bærekraftig. Det er spesielt alarmerende at Færøyene henter inn utenlandske trålere for å nå sine skyhøye selvsatte kvoter. Deres egen fiskeflåte er nemlig ikke stor nok.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen skulle reise til Brussel 26. juli for å diskutere saken med EUs fiskerikommissær, Maria Damanaki. Det ble ikke helt slik. Etter tragedien som rammet Norge 22. juli ble reisen avlyst. Norge var representert ved EU-delegasjonen og Berg-Hansen og Damanaki diskuterte saken per telefon i etterkant av møtet.

Planen er å presse Island og Færøyene tilbake til forhandlingsbordet . Om Island og Færøyene ignorerer advarsler foreslås det at EU boikotter all fisk og fiskeprodukter fra de to landene. EU er også bedt om å vurdere frysing av Islands medlemskap i EU inntil konflikten er løst. I en felles uttalelse står det:
Vi ber Island og Færøyene om å komme tilbake til forhandlingsbordet med en mer konstruktiv tilnærming, slik at vi kan bli enige om en felles makrellforvaltning for 2012 som er både ansvarlig og bærekraftig.
1. august 2011 gikk Fiskeri- og kystdepartementet ut og presiserte et forbud mot å ta imot fangster av makrell fra Færøyene og Island i norske havner (se her).

Island og Færøyene på sin side argumenterer for økte kvoter ved at makrellen i økende grad beveger seg nordvestover og inn i deres farvann. I følge Havforskningsinstituttet (HI) er situasjonen annerledes i år. Kaldere temperaturer i Norskehavet samt større mengder mat i østlige områder har ledet makrellen inn mot norske kystområder. HI har satt igang et prosjekt for å kartlegge utbredelsen av makrell i norsk sone (se her).

Makrellpopulasjoner i Nord-Atlanteren deles mellom flere nasjoner, og det er viktig at man kommer til enighet om hvordan fisket skal forvaltes. Til tross for at makrellpopulasjonen er i relativt god form, settes makrellbestanden under sterkt press. Om det hensynsløse overfisket får fortsette kan det bli en fare for fiskeriene og kanskje bestandens overlevelse.


View Larger Map

Les mer om makrell på HIs hjemmesider

3 kommentarer:

  1. Bare sånn for at vi alle kan spise makrell i tomat fra Stabburet i fred, så har jeg sendt inn et spørsmål til Stabbure om hvor denne makrellen kommer fra. Forhåpentligvis er det ikke Island..

    SvarSlett
  2. Veldig mye av makrellen som fanges av Island blir vel til pellets for vår egen oppdrettslaks?

    SvarSlett
  3. Hmmm... jeg tror du har rett. Jeg skal se om jeg kan finne ut litt mer...

    SvarSlett