Søk i bloggen

26. sep. 2010

Stort kamskjell i indre Oslofjord?

Denne uka fikk vi svært interessante spørsmål fra en av våre lesere. Leseren har dykket i Oslofjorden siden 70-tallet. Under sine to siste dykk i indre Oslofjord har han overrasket observert relativt store kamskjell, noe han aldri har sett i dette området tidligere. Ut ifra størrelsesbeskrivelse og bildet han sendte Marinbiologene ser det ut til å være nettopp stort kamskjell (Pecten maximus) det er snakk om. I norske farvann er de største forekomstene av stort kamskjell registrert i Trøndelagsfylkene og Nordland. Arten er også relativt vanlig lenger sør, men da på dypt vann (>30 m).
 
Vår lesers spørsmål var:
 
Har dere hørt om lignende tilfeller?
Har denne arten nå "flyttet inn" hos oss?
 
Etter litt søking i forskjellige dykkerfora, viser det seg at flere dykkere nylig har observert noe de tror er denne arten. Marinbiologene tok kontakt med Øivind Strand som jobber ved HI. Han kunne fortelle at det finnes tidligere informasjon om forekomster i Oslofjorden, men da fra 25 -30 m dyp.

Utbredelsen av stort kamskjell er i hovedsak begrenset av to miljøforhold, nemlig temperatur og salinitet. Skjellet liker ikke lave vintertemperaturer og heller ikke lav saltholdighet i vannet. Klimaendringer påvirker vintertemperaturene langs kysten og kan føre til endring i tilførsel av ferskvann til kyststrømmen. Flere observasjoner på Vestlandet de siste årene tyder på at forekomster av kamskjell øker på grunt vann, helt opp til dybder på rundt 5 m! Dette har tidligere vært svært uvanlig. Med bakgrunn i disse observasjonene og muligheten for at klimaendringer kan påvirke utbredelsen av stort kamskjell, har HI etablert lokaliteter hvor de ønsker å overvåke utviklingen i dybdeutbredelse. 
 
Svaret på dykkerens siste spørsmål blir vel egentlig at kamskjellet ikke har "flyttet inn", men muligens er i ferd med å bevege seg oppover mot grunnere områder. Om forekomstene på grunt vann vil øke også i indre Oslofjord gjenstår i midlertidig å se...

Nedgravd stort kamskjell i indre Oslofjord
(Foto: Rune Strand)

1 kommentar:

  1. Dette synes jeg er veldig interessant! Indre Oslofjord har relativt høy saltholdighet til en fjord å være, pga liten avrenning fra land. Områder med høyest saltholdighet vil være der sjøvannet renner inn fra ytre Oslofjord, i Vestfjorden og langs Nesodden. Den vil være lavest i Bærumsbassenget, som er relativt lukket, med liten vannutskiftning og som mottar avrenning fra Sandvikselva. Saltholdigheten på grunt vann vil også i høyere grad preges av nedbør og vind. ("Lett" ferskvann drives vekk av vinden). Det er mye blåskjell i indre Oslofjord, noe som sikkert gir konkurranse til kamskjellene. Samtidig har fjorden vist oss at eutrofiering er en reversibel prosess. Dette åpner opp for at nye og gamle arter kan etablere seg.
    Flott med øyne som følger med på hva som skjer under havoverflaten, så man kan følge med på utviklinga fra et tidlig stadium!

    SvarSlett