Søk i bloggen

25. okt. 2010

Fornuft og forvaltning: Kysttorsk vs norsk fiskeri

Foto: Havforskningsinstituttet
Nypublisert studie fra Skagerrakkysten antyder at samlet årlig dødelighet hos kysttorsk kan være så mye som 75%. Halvparten av den studerte populasjonen ble tatt av fiskere, mens en fjerdedel døde av naturlige årsaker. Fiskere ser ut til å foretrekke større fisk, som har en lav naturlig dødelighet sammenlignet med mindre fisk. Marinbiologene trekker paralleller fra forfatterens uttalelser til norsk fiskeriforvaltning.På HIs nettsider sier en av forfatterne (Esben Moland Olsen):
"Disse resultatene viser at fiske kan ha en dominerende innvirkning på hvilke enkeltindivider som overlever eller dør, selv på lokal skala. Ved å plukke vekk stor gytemoden fisk fra en bestand kan fisket over tid bidra til å avle fram nye egenskaper, som kan resultere i lavere vekst og små gytefisk. Dette er neppe gunstig for produktiviteten i bestanden."

Sett i sammenheng med Siljes rapport fra ICES konferansen er det tydelig at denne utviklingen er generell.

For de fleste fiskebestander som forvaltes, reguleres fiske ved kvoter og dessuten ved at fiskeutstyret er utformet på en måte som gjør at man stort sett fanger individer over en gitt størrelse - et minstemål.

Dersom det er slik at den minste fisken har høyere dødelighet enn stor og produserer relativt få avkom, gir det lite mening å beskytte kun denne delen av bestanden. Større, gytemoden fisk har høyere andel overlevelse og dessuten større sjanser for å kunne produsere mange avkom. Derfor vil det være denne delen av populasjonen som bidrar mest til produksjon av fisk. Hvorfor er det da nettopp denne fisken vi velger å ta ut mest av?

Som med fiske av kysttorsk på Skagerrakkysten, vil regulering av norsk fiskeri kunne føre til dårligere produksjon av fisk! Dette henger ikke sammen med Berg-Hansens departements intensjon:

"Fiskeri- og kystdepartementets vurdering er at styring med utviklingen i fangstkapasiteten er et overordnet hensyn der målsettingen er å verne om ressursgrunnlaget og ivareta lønnsomheten i næringen."

Marinbiologene lurer på hvorfor man ikke i større grad opererer med maksmål (i tillegg til minstemål) i regulering av både kommersielt fiske og av fritidsfiske.

Vi vil gjerne ha innspill på dette innlegget.

Les den omtalte artikkelen her: Evolutionary Ecology.

Les også:
Minstemål for fiske i sjøen (Fiskeridirektoratet)

3 kommentarer:

 1. Dette er bra skrevet. :-)
  Jeg har et spørreskjema til deg her:
  http://bit.ly/aqY279

  SvarSlett
 2. Dere gjør en kjempejobb mht folkeopplysning! Jeg er helt enig. Generelt er det lite fokus på fangst av rødlistet fisk. Jeg tror politikere er så redd for å miste stemmer at de ikke tør å representere norsk natur! Pyser.

  SvarSlett
 3. Enig. Vi får gjøre det vi kan for at politikere som tør også får stemmer.

  Kjempefint med kommentarer på innleggene:) Det er litt lettere for oss å vise at vi faktisk har en plass i bloggosfæren, at vi kan være nyttige og at vi er verdt å støtte når det er litt aktivitet her.

  SvarSlett