Søk i bloggen

13. okt. 2010

Slappe miljørutiner ved norske oppdrettsanlegg

Klif har i dag gått ut med resultater fra stikkprøver av norske anlegg for fiskeoppdrett. Stikkprøvene viser at anleggene har for dårlige miljørutiner.


"Anleggene mangler konkrete miljømål i forhold til forurensning og hva fjordsystemet kan tåle. Deres risikovurderinger omfatter verken fare for utslipp eller miljøeffekter av forurensning og kjemikaliebruk."

Fiskeoppdrett er i dag den største kilden til utslipp av næringssalter fra Lindesnes til grensa i Russland. Selv om utslipp pr kilo fisk har gått ned, har den totale produksjonen økt betraktelig. Økte utslipp av næringssalter spesielt sammen med økende sjøtemperatur kan føre til overgjødslingsproblemer. Dette må tas på alvor!

Les nyhetsaken hos Klif

Finn ut mer om oppdrettsnæringen på:
miljøstatus.no
brennpunkt (NRK) ANBEFALES!

2 kommentarer:

  1. Jeg mener jeg har hørt noe om å kombinere dyrking av makroalger og fiskeoppdrett i ett og samme anlegg. Hvis det fungerer vil makroalgene kunne ta opp næringssaltene som i dag hoper seg opp på bunnen av anleggene. Men det er jo mange faktorer som kanskje vil gjøre det vanskelig, lys og mengde næringssalter. Men veldig spennende å se nærmere på det.

    SvarSlett
  2. Det er riktig. Det er også foreslått anlegg som driver kombinert fiskeoppdrett, blåskjelloppdrett og dyrking av makroalger. Mener det er SINTEF i Trondheim som har hatt prosjekt på det (med sukkertare som makroalge).

    SvarSlett