Søk i bloggen

20. feb. 2011

"Hekta på syre"


Snart er februar over og dermed også denne månedens tema som har vært havforsuring. Vi slutter av med organismer som er "hekta på syre": de acidofile.

For å forstå effektene av havforsuring og forhøyet andel oppløst CO2 i bentiske systemer har man foreslått å benytte økosystemer rundt hydrothermale piper som naturlige labratorier. Les mer her. Dette gjelder hovedsakelig for grunne områder, noe som er mer praktisk enn å bruke lignende økosystemer som finnes langt, langt ned i dypet.

I 1977 reiste ubåten "Alvin" med forskeren Jack B. Corliss og hans mannskap ned i et stummende mørke med mål mot Galapagos ryggen øst i Stillehavet. På dyp ned på flere tusen meter oppdaget Corliss undersjøiske piper (eng.:hydrothermal vents) på havbunnen, som han på forhånd hadde forutsett, men i tillegg til hans og verdens overraskelse; et yrende bentisk liv av arter vi til da ikke visste eksisterte. Organismene her, blant annet gigantiske børstemark og krabber, har tilpasset seg et liv i ekstreme omgivelser, stummende mørke, glovarmt vann (opptil 400 grader), høyt trykk og lite oksygen . Inni og rundt pipene finnes encellede organismer som eukaryoter, bakterier og archaea bakterier tilpasset lave pH-verdier. Eksakte pH verdier i vannet som fosser ut og i omgivelsene rundt varierer, men er generelt lavere enn 4.5 (Reysenbach et al. 2006) . Disse mikroorganismene er første leddet i næringskjeden her, en næringskjede som ikke drives av sollys (fotosyntese), men av kjemosyntese (omdannelse av hydrogensulfid til organisk materiale).
Corliss fremla en hypotesen om at organismers opprinnelse startet i hydrothermale piper. Hvis havforsuringen ikke bremses opp, kan det være nettop de aciodofile mikroorganismene som også blir igjen tilslutt.

Artikler:
Reysenbach et al. 2006. A ubiquitous thermoacidophilic archaeon from deep-sea hydrothermal vents. Nature (2006) 442, s. 444-447.

1 kommentar:

  1. Hei dere, sjekk ut dette..denne må du signere på:
    http://www.thepetitionsite.com/1/ask-the-un-to-delay-mining-in-deep-sea-vents/

    SvarSlett