Søk i bloggen

6. mars 2011

Skal det få en dag i mårå?

Da er vi igang med en ny måned, noe som betyr nytt tema her på marinbiobloggen. Som de fleste sikkert har fått med seg har debatten om miljøbelastningen fra oppdrettsanlegg herjet mellom oppdrettsnæringen og miljøorgansiasjoner med jevne mellomrom de siste årene...
NRKs brennpunkt viste i 2009 den svenske dokumentaren "Rosa gull" om hvordan norsk fiskeoppdrett tømmer havet for mer fisk enn den selv produserer, og Klif rapporterte blant annet om uforsvarlige miljørutiner ved norske oppdrettsanlegg i september i fjor. Med jevne mellomrom hører vi om omfattende parasittangrep i oppdrettsanlegg eller rømming av oppdrettsfisk og om hvordan dette påvirker villfiskpopulasjoner. På www.miljøstatus.no kan vi lese at fiskeoppdrett nå er den største kilden til utslipp av næringssalter fra Lindesnes til grensa mot Russland. Men, så er det jo tross alt slik at oppdrettsnæringen er en av Norges største eksportnæringer. Vi synes vi ser en positiv utvikling i næringa ved at utslipp per kilo fisk stadig går ned og at interessen for kombinert akvakultur (flere arter i samme system) ser ut til å øke. Kombinert havbruk kan føre til mindre belastning på miljøet både i og utenfor oppdrettsanleggene. 

Bærekraftig akvakultur kan bli absolutt nødvendig for å forsyne verdens befolkning med mat. Næringen kan også bidra til bærekraftig produksjon av biodrivstoff. Vi synes det er viktig og riktig at næringen og forvaltningsmyndighetene stilles "til veggs" når driften er uholdbar. Det er fint at vi har miljøorganisasjoner som følger med og protesterer. Men, vi vil understreke viktigheten av at krefter også settes inn på konstruktive innspill. Havbruk er i mange tilfeller mer bærekraftig enn landbruk. Heller enn full stopp i næringen bør ressurser settes inn på utvikling av bedre driftsmåter. Potensialet i næringen er enorm, men vi mener radikale endringer må finne sted før driften kan kalles bærekraftig. Havbruk i Norge burde definitivt få flere dager, men det er på tide å starte med blanke ark.

I mars skal vi altså se litt nærmere på havbruk i Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar