Søk i bloggen

9. mars 2011

Ny teknologi - Fargestifter på vei

Og akkurat da vi hadde foreslått blanke ark etterlyser Klif nye, fine fargestifter. På oppdrag fra Klif har Forskningsstiftelsen IRIS i samarbeid med NIVA laget rapporten Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett i sjø. Alle fagmiljø inviteres til å komme med kommentarer eller nye innspill: se kunngjøring av høring. Høringsfristen er satt til 31. mars 2011. Les nyhetssaken her: Klif

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar