Søk i bloggen

17. mars 2011

To be or not to be bærekraftig


Månedens tema bringer inn svimlende mye penger til statskassa. Eksport av norsk oppdrettslaks går så det suser (mer her og her) og 2010 var rekordår for næringen. Men før dollartegnene hypnotiserer deg fullstendig, ber marinbiologene deg om å se dypt, dypt inn i bærekraftigheten...
Som Guri skrev så er det en rekke miljømessige utfordringer knyttet til fiskeoppdrett, men det er i utgangspunktet en næring som burde kunne driftes uten stor miljøbelastning. Det er viktig og nødvendig å få til et bærekraftig havbruk (eng. sustainable). Men hva ligger i dette?

Begrepet "bærekraftig" er populært og brukes mye i f.eks forvaltningsplanarbeid. Ingen ringere enn Gro Harlem Brundtland introduserte begrepet i forbindelse med miljø- og ressursforvaltning (les mer her). Enkelt fortalt handler det om å høste og utnytte ressurser innenfor økosystemets tålegrenser. På Havforskningsinstituttets sider kan du lese mer om dette (her). Et viktig steg på veien mot å få til et bærekraftig havbruk er bruk av riktige fôrkilder. Bruker man fiskefôr basert på fiskemel og fiskeolje fra fiskebestander som allerede er svekket på grunn av overbeskatning (som f.eks tobis) er næringen selvfølgelig ikke bærekraftig. Trikset er derfor å mate fisken med proteiner fra matkilder som kan lett kan dyrkes og høstes - som f.eks alger og bakterier. 

Aquaculture Protein Center er et norsk institutt som blant annet forsker på mikroorganismer som mulig proteinkilde. På nettsidene beskriver de både mål og utfordringer som de jobber med for å skaffe nye bærekraftige proteinkilder. Her kan du lese et oppløftende blogginnlegg om resultater fra et eksperiment som dreier seg om mikrobiske proteiner.

~ Marianne

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar