Søk i bloggen

13. juni 2011

Hjelp Havets Haier unngå Haifinnefisket

Foto: Nancy Boucha / Marine Photobank
Av: Fredrik Myhre, leder for Hjelp Havets Haier

De siste tiårs intense haifiske har ført til en dramatisk nedgang i verdens haipopulasjoner. Hvert år fiskes det mellom 70 og 100 millioner hai og enkelte haiarter anslås å ha hatt en nedgang på hele 90 %. En stor andel av dette fisket foregår ved bruk av langline, en fangstmetode som fører til enorme mengder bifagst og som påfører dyr unødvendig lidelse. Mange steder fanges hai utelukkende på grunn av sine verdifulle finner. Finnene kappes av mens resten av dyret overlates lemlestet til dypet og den sikre død. Det bestialske fisket har ført til at haien i dag er den mest truede gruppe fisk som finnes i havet. Hjelp Havets Haier ønsker å etablere et nasjonalt lovverk mot import av illegale haifinner til Norge. Du kan hjelpe oss.

Langlinefiske

Foto: Wolcott Henry / Marine Photobank
Langlinefiske foregår ved at en line på 10 mil utstyrt med så mange som 16 000 kroker legges ut i havet. Dette tilsvarer en avstand fra jordas overflate og ut i det ytre rom. Linen blir liggende flere timer i vannet mens  delfiner, sel, sjøfugl, småfisk i tillegg til  hai fanges på krokene. Metoden kan sammenlignes med å legge ut en 10 mil lang line i skogen, besatt med kroker og lokkemat hvor alt fra elg, rådyr og gaupe til små mus fanges når man i utgangspunktet bare er ute etter for eksempel rådyr! Haien som fanges får sine kjever samt bryst-, rygg- og
halefinner kappet av, før den resterende haikroppen, ofte fremdeles levende, følger den dødelig skadede eller allerede døde bifangsten over skipssiden. Tilbake i vannet er haien selvfølgelig ute av stand til å svømme og synker ned i en stim av etterlatte kadaver mot havets dyp og en pinefull, sikker død.

Haifinnesuppe

Markedet for haifinner er i all hovedsak lokalisert i Østen, nærmere bestemt Sør-Øst Asia. Taiwan og Kina er store importører, og enhver kinesisk kokk som ønsker anerkjennelse for sitt arbeide må kunne lage velsmakende haifinnesuppe. Suppen ble i tidligere tider sett på som ”Keiserens mat” og ble dermed et symbol for rikdom og velvære. De siste 20 år har rettens popularitet eksplodert og suppen serveres gjerne på festbanketter og i bryllup. En stor haifinne av ypperste kvalitet kan koste helt opptil $ 10.000, og man kan måtte betale $ 100 for en enkelt bolle med suppe. Haifinnene er helt uten smak og gir kun en konsistens
til suppen som ellers er basert på buljong samt kylling- eller svinekjøtt.

Helsebringende finner?

Etter gammel kinesisk medisinkunst skulle haifinner kunne motvirke blant annet kreft og impotens, noe moderne medisin har motbevist. Haikjøttet og finnene er for eksempel ofte sterkt forurenset og studier utført ved Universitetet i Hong Kong viser at kvikksølvinnholdet kan være helt opp til 6 ppm (parts per million). Det lovlige innholdet for kvikksølv i mat er 0,5 ppm. Liknende studier utført i laboratorier i USA viser at kvikksølvinnhold kan komme helt opptil 15 ppm i haifinner. Paradoksalt nok fører inntak av kvikksølvholdig mat til økt risiko for
nettopp impotens!

Sekk på sekk med haifinner, klare til eksport - Foto: Jessica King / Marine Photobank


Enorme konsekvenser

Haifinneindustrien har utviklet seg til å bli en milliardindustri på lik linje med narkotika- og menneskehandel. Samtidig er haiarter spesielt sårbare for overfiske på grunn av sin langsomme reproduksjonstid. De kjønnsmodnes i relativ høy alder, har gjerne en lang drektighetsperiode og får forholdsvis få avkom. Internasjonalt mangler det et regelverk som beskytter haien mot overfiske og fiske utelukkende etter haifinner. Enkelte land har vedtatt et totalforbud mot
fiske etter haifinner, men dessverre er korrupsjon og tjuvfiske også utbredt i de fleste av disse. Hvert år dukker for eksempel tonnevis med haifinner fra Costa Rica opp på det asiatiske markedet, selv om slikt fiske er forbudt i det mellomamerikanske landet.

Haier har gjennom historien opparbeidet seg et ufortjent rykte som nådeløse drapsmaskiner, noe som gjør arbeid rettet mot bevaring av disse fantastiske skapningene vanskeligere. I hvor mange år har man ikke sett kampanjer med søte pandabjørner, tiger- og selunger for å få stoppet slaktingen av disse? En slik kampanje mot brutal slakting av hai har man derimot til gode å se. Heldigvis er kunnskap om haien og dens viktige plass i økosystemet gradvis i ferd med å erstatte fryktbildet. Haien er blant havets ultimate predatorer, på toppen av næringskjeden formet gjennom millioner av års tilpasninger. Hver gang vi mennesker velger å bevege oss i naturen, det være seg over eller under vann, må vi akseptere at det finnes en potensiell risiko ved vår aktivitet. Naturen har sine rovdyr, og selv om disse kan komme i konflikt med vår aktivitet er de nødvendige for  opprettholdelse av en sunn balanse i økosystem vi faktisk er avhengig av. Vi mennesker er kun besøkende i en verden vi selv ikke eier.

Jordas historie viser klare eksempler på at når livet i havet endres dramatisk, fører dette til store ringvirkninger for livet på land. Det handler ikke bare om å redde verdens haipopulasjoner, det handler like fullt om å redde oss selv.

Hjelp Havets Haier

Sommeren 2010 dannet jeg organisasjonen Hjelp Havets Haier (HHH). Vi jobber for en bedre forvaltning av verdens haipopulasjoner. 

HHH ønsker å etablere et nasjonalt lovverk mot import av illegale haifinner til Norge. Pr dags dato finnes det intet lovverk som beskytter hardt beskattede haiarter verden over mot illegalt fiske. Dette ønsker vi å gjøre noe med - og vi trenger din hjelp - gi din underskrift til kampanjen i dag!

Les mer om Hjelp Havets Haier HERReferanser:

3 kommentarer:

  1. Både Marianne og jeg har skrevet under - har du? Hjelp Havets Haier har forresten også en facebook side. Stikk innom og trykk "Like" http://www.facebook.com/#!/pages/Hjelp-Havets-Haier/183388161691732 :)

    SvarSlett
  2. I know that the shark fin soup was so popular in China years ago. As for now they stopped consuming it at all. We have already lost a lot of species and even after that people continue to kill animals, eat them and etc. It is sad.

    SvarSlett
  3. At the international level, there are no regulations protecting the shark from catching and fishing exclusively for a certain type of bait.

    SvarSlett