Søk i bloggen

15. sep. 2011

Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak - nå har du mulighet til å gi innspill!

Regjeringen vil i 2013 fremlegge en forvaltningsplan for havområdene Nordsjøen og Skagerrak. I arbeidet med det faglige grunnlaget som leder til forvaltningsplanen, inviterer faggruppen alle til å komme med innspill og synspunkter på seks sektorvise utredninger . Nå har du tre måneder på deg til å lese gjennom utredningene og mulighet til å påvirke hvordan Norge skal forvalte disse havområdene.

De seks sektorvise utredninger er:
(Ansvarlig etat i parentes.)
  • Petroleumvirksomhet (Olje- og energidirektoratet)
  • Energiproduksjon til havs (Norges vassdrags- og energidirektorat)
  • Fiskeri- og havbruksvirksomhet (Fiskeridirekoratet)
  • Skipstrafikk (Kystverket)
  • Land- og kystbasert aktivitet (Klima- og forurensningsdirektoratet)
  • Klimaendringer, havforsuring og langtransportert forurensning (Klima- og forurensningsdirektoratet)
Økosystembasert forvaltning
Utredningene beskriver sektorenes påvirkninger og miljøkonsekvenser på økosystemene. Disse vil , sammen med innspillene som kommer inn, danne deler av det faglige grunnlaget for en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Sektorvise utredninger er en viktig del av grunnlaget for at forvaltningsplanen skal være økosystembasert. På Direktoratet for naturforvaltning sine nettsider kan du lese mer om prinsippene bak økosystembasert forvaltning (her).
All informasjon som du trenger for å gi innspill finner du på Klima- og forurensningsdirektoratets sider:
http://www.klif.no/no/Aktuelt/Horinger-og-kunngjoringer/2011/2011-1466/?cid=3292
Frist er 15.desember.
Les marinbiologenes tidligere blogginnlegg om forvaltningsplanarbeidet her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar